Wij besteden veel aandacht en zorg aan deze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, dan zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de site.

Wij en onze IT-partner spannen ons maximaal in om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade die ontstaat uit het gebruik van de website  of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van je programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze website wordt je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn informatief en worden op betrouwbaarheid getest. De beheerders van de website kunnen door derden geplaatste links verwijderen indien ze niet aan deze vereisten voldoen.

Wij beschikken echter niet over een volledige controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor (in)directe schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, en desgevallend de auteur.

Het is alleszins niet toegestaan informatie van deze website op enige wijze commercieel te gebruiken.

Van sommige informatie op deze website ligt het auteursrecht bij derden. Wij hebben onze uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en hebben toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de beheerders van deze site, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Website
De content van deze website wordt beheerd door Het KunstBureau.

Deze website wordt gehost door onze partner IT-Synergy

Laatste aanpassing van deze disclaimer: 14-05-2017